bestuur koor Carmina Ludens

bestuur koor Carmina Ludens

Feike Tiel Groenestege - voorzitter

Helderheid gekregen

Wij zijn je dankbaar dat je ons op weg hebt geholpen om helder te krijgen waar wij als koor voor staan.

Iedereen committeeet zich nu aan waar wij voor staan en wat het koor wil uitdragen.