Uw privacy is van waarde

GROOT in advies wil organisaties verder brengen in hun ontwikkeling door middel van advies en ondersteuning in de bedrijfsvoering en bestuur.

Het doel is dat u - onze klant - zich altijd geinformeerd voelt met respect voor uw privacy.
Alle gegevens die wij opslaan over uw organisatie worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming gepubliceerd of aan derden doorgegeven.

Privacystatement

GROOT in advies verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG).

Wij plaatsen de volgende Cookies

cookies voor extra functionaliteit - deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen, zoals Google Maps (+ Streetview), YouTube, ShareThis (delen van pagina's via Social Media) en Twitter-feeds.

cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring - met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn kunnen verbeteren.

cookies voor kernfuncties - hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina's die u bekijkt (geanonimiseerd)

  • basisinformatie zoals naam, geslacht, functie en de organisatie waar u werkt
  • contactgegevens zoals adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers
  •  financiële gegevens, zoals uw IBAN-nummer

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

om u van dienst te kunnen zijn bij het indienen van een contactaanvraag, offerteaanvraag, een aanmelding/inschrijving of een andere aanvraag/actie

voor analyse en verbetering van onze website

  • om u op verzoek te kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrief 
  • voor identificatie en verificatie bij het inloggen op beveiligde onderdelen van onze website 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Een deel van deze gegevens delen wij met de volgende derde partijen:

Google - volledig geanonimiseerde gegevens voor meten bezoekgedrag en websitestatistieken

Mailchimp - voor het verzenden van de nieuwsbrief

Bewaartermijn

Uw gegevens worden - wanneer deze niet meer worden gebruikt en er geen belang meer bestaat in het bewaren van deze gegevens - in de website voor max. 24 maanden opgeslagen

Beveiliging

Alle persoonsgegevens die door deze website worden verwerkt en opgeslagen zijn zorgvuldig beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Voor (geanonimiseerde) gegevens die door Google Analytics verwerkt worden hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten en deze worden exclusief via een versleutelde verbinding (SSL) met Google gedeeld.

U kunt bij vragen hierover contact opnemen met ons.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.