Mijn doel

Dit alleen werkt genezend
als in de spiegel van de mensenziel
de gehele gemeenschap ontstaat
en als in de gemeenschap leeft                      
de kracht van ieder individu

De schakel

Voor mij is deze spreuk van Rudolf Steiner de kern van mijn werk. Ik zit tussen het individu en de gemeenschap in en schakel bij elke waarneming tussen wat goed zou zijn voor het individu en wat goed zou zijn voor de gemeenschap.

Verbinding

Ik heb me altijd beziggehouden met het vormgeven van organisaties, vanuit hun missie en vanuit hun idealen. Dat is mijn kracht en dat geeft mij energie. Ik stel kritische vragen, benoem dingen, sta ergens voor. Ik verbind niet alleen mensen met elkaar binnen een team. Ik verbind ook blauwe zaken – dat wat er moet gebeuren, processen, regels, afspraken – met rode zaken – emotie, gevoel, het sociale aspect. Ik zit er als het ware middenin, begrijp beide werelden en ben een schakel hiertussen.

Overige betrokkenheid

Ik ben actief betrokken bij een landelijk initiatief om gezondheidscentra met een antroposofische achtergrond (zie Facet) te helpen bij hun ontwikkeling.